Patendiamet registreeris EÜK kaubamärgi

31. juulil 2014

Juba ligemale aasta kasutusel olnud Eesti Ülikoolide Kirjastuse logo on pärast aastast menetlusprotsessi nüüdseks Patendiametis ametlikult registreeritud. Kaubamärgitunnistus nr 51787 kannab 23. juuli 2014 kuupäeva ning see kehtib 10 aastat.

Patendiamet registreeris EÜK kaubamärgi