Uus: Majandusharidus ja -teadus Tartu Ülikoolis

13. sept. 2015
Uus: Majandusharidus ja -teadus Tartu Ülikoolis

Professor Jüri Sepa toimetatud 528-lk kogumik annab ülevaate majandusteaduste õpetamisest Tartus alates ülikooli algusaegadest. Kogumik on liigendatud kuude ossa: Rootsi aeg, Saksa ülikool Venemaal, Eesti ülikool, nõukogude aeg, uus Eesti aeg ning Intervjuud dekaanide ja vilistlastega.

Raamat on müügil suuremates raamatupoodides, seda on võimalik osta ka kirjastusest: eyk@[no-Smpam)eyk.ee">, tel 5179237.